KICHEWKO AGENCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE  INTERNETOWYM KICHEWKO AGENCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie  www.kichewko.com. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych.  Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

- nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

- czas nadejścia zapytania,

- pierwszy wiersz żądania HTTP,

- kod odpowiedzi HTTP,

- liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych  nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika,

- informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Mechanizm Cookies na stronie internetowej Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie  Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych  nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną kichewko.com  powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Pamiętaj, że jako użytkownik strony www kichewko.com poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce w każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Dokonując odpowiednich zmian można wyłączyć zapisywanie wszystkich lub niektórych ciasteczek.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może być niemożliwe korzystanie
z niektórych treści i usług udostępnionych na naszej stronie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania strony.

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Odnośniki do innych stron

Serwis Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu  Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym

1. Administratorem Pana/Pani danych jest firma Kichewko Agencja Danych Osobowych 
z siedzibą przy ul. Pomorskiej 54/15, 59-220 Legnica.

2. Z Administratorem Pani/Pana danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@kichewko.com, telefonicznie pod numerem + 48 665 113 071  oraz pisemnie na adres: Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych 59-220 Legnica, ul. Pomorska 54/15.

3. Celem zbierania danych osobowych jest prowadzenie korespondencji  z Panią/Panem, obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia swoich danych osobowych.

5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

6. Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

7. Dostęp do Pana/Pani danych mogą mieć firmy realizujące, na rzecz Administratora, zadania, które wymagają dostępu do danych osobowych, jednak wyłącznie po zawarciu umowy powierzenia danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania korespondencji z naszą firmą i spraw z tym związanych, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

KONTAKT

W RAZIE PYTAŃ POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

+48 665 113 071, + 48 607 746 444
Ul. Pomorska 54
59-220 Legnica

email: biuro@kichewko.com

NIP: 691 226 97 69