KICHEWKO AGENCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zajmujemy się zagadnieniami z obszaru ochrony danych osobowych. Świadczymy usługi wdrażania,doradztwa w zakresie zabezpieczeń sytemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, audytów, szkoleń oraz obsługi firm. Gwarantujemy rzetelność oraz wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie  internetowym Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych  

Firma Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie  kichewko.com. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych  nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych  . Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych  . Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE informujemy, że:

 • Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Firma Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 59-220 Legnica ul. Pomorska 54,
 • Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod nr. +48 665 113 071 lub za pośrednictwem adresu email: biuro@kichewko.com,
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu skorzystania z formularza kontaktowego na stronie www.kichewko.com,
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanego imienia, nazwiska, adresu email, nr. telefonu,
 • Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione współpracownikom firmy Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych dostarczającym usługi hostingowe  w domenie kichewko.com,
 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie udzielona przez Panią/Pana zgoda (wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy jest działaniem potwierdzającym jej wyrażenie) na przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
 • Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do realizacji treści zapytania oraz archiwizowane do 10 lat w celach rozpatrywania ewentualnych roszczeń odnośnie procesu przetwarzania danych osobowych,
 • Ma Pan/Pani prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 3. przenoszenia swoich danych osobowych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 5. wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza przepisy Rozporządzenia

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z formularza kontaktowego,
 • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie  Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie kichewko.com okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną kichewko.com powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych  zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu  Kichewko Agencja Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

ADRES
59-220 Legnica

ul. Pomorska 54

KONTAKT

Tel. +48 665 113 071, + 48 607 746 444

email: biuro@kichewko.com

NIP: 691 226 97 69