KICHEWKO AGENCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM

 

USŁUGI

Zajmujemy się zagadnieniami z obszaru ochrony danych osobowych. Świadczymy usługi wdrażania przepisów normujących procesy przetwarzania danych osobowych, doradztwa w zakresie zabezpieczeń systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, audytów, szkoleń, obsługą bieżącą firm  w  zakresie usług informatycznych (wdrażanie systemów informatycznych, konfiguracji systemów informatycznych zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych, naprawy sprzętu komputerowego, konfiguracji otoczenia sieciowego, audytów zgodności infrastruktury informatycznej pod kątem  wymagań stawianych systemom przetwarzających dane osobowe oraz doradztwa w zakresie modernizacji infrastruktury informatycznej) . Gwarantujemy rzetelność oraz wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem.

NASZ ZESPÓŁ

Radosław Kichewko

Właściciel

Wieloletni praktyk oraz szkoleniowiec. Od 12 lat związany z zagadnieniami ochrony danych osobowych oraz zabezpieczeniami infrastruktury IT. Doświadczenie zdobywał podczas współpracy z placówkami administracji publicznej działających w sektorach  pomocy społecznej, służb weterynarii, władz samorządowych, instytucjach kultury oraz placówkach edukacyjnych. Jego wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Koordynował wdrożenie  nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018) w dwudziestu dwóch instytucjach publicznych z różnego sektora.

 

POMOC I DORADZTWO

Jako firma zdajemy sobie sprawę, iż podnosząc nasze kwalifikacje zwiększamy Państwa komfort i bezpieczeństwo. Dlatego stale poszerzamy swoją wiedzę jednocześnie podnosząc nasze kompetencje.

STALE SIĘ ROZWIJAMY

Staramy się stworzyć takie warunki współpracy z klientem, aby poczuł się on komfortowo czując, iż powierza sprawy tak ważne jak bezpieczeństwo danych osobowych swojej firmy profesjonalistom. Wsłuchujemy się w potrzeby klientów, analizujemy, doradzamy a przede wszystkim pomagamy.

NASZE KWALIFIKACJE

Stawiamy na rozwój jednocześnie podnosząc swoje kompetencje. Zobacz nasze certyfikaty klikając obrazek po prawej stronie ekranu.

Radosław Kichewko

NOWE PRODUKTY

W nawiązaniu do potrzeb jakie zaobserwowaliśmy przez ostatni rok oraz wniosków wyciągniętych z przeprowadzanych audytów w Jednostkach, które obsługiwaliśmy pragniemy wprowadzić rozszerzony wachlarz usług. Ostatni rok pokazał, iż RODO to nie tyle dokumentacja w segregatorach (klauzule informacyjne, zgody na wizerunek itp.) ale przede wszystkim funkcjonujące procedury zawarte w takich dokumentach jak Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. Ostatnie kary nałożone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych dotyczyły głównie braku stosownych zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych przez Administratora. Dlatego nasza aktualna oferta obejmuje również nadzór informatyczny uproszczony dla każdego Administratora.

NADZÓR INFORMATYCZNY UPROSZCZONY

1. konfiguracja  systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe zgodnie
z wytycznymi obowiązujących przepisów praw z zakresu ochrony danych osobowych oraz aktów wykonawczych,

2. opracowanie oraz wdrożenie systemu tworzenia kopii zapasowych danych przetwarzanych w systemach informatycznych Jednostki oraz stały nadzór nad nim,

3. doradztwo w sprawie zakupu niezbędnych elementów infrastruktury informatycznej celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla wykazanych kategorii danych przetwarzanych przez Administratora,

4. skonfigurowanie zakupionych elementów infrastruktury informatycznej
w taki sposób aby tworzyły spójny oraz bezpieczny system,

5. pomoc we wdrożeniu środków kryptograficznych niezbędnych do podpisywania dokumentów w sposób elektroniczny (podpis kwalifikowalny, profil ePUAP).

KONTAKT

W RAZIE PYTAŃ POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

+48 665 113 071, + 48 607 746 444
Ul. Pomorska 54
59-220 Legnica

email: biuro@kichewko.com

NIP: 691 226 97 69